Skip to content

Wetenswaardig

De antwoorden op de onderstaande vragen vind je op deze pagina.

 1. Waarop selecteert men de opleiding die men wil volgen?
 2. Hoeveel mensen volgen jaarlijks in Nederland een of meer kunstcursussen, workshops, masterclasses of andersoortige opleidingen bij individuele kunstenaars?
 3. Hoeveel Nederlandse kunstenaars geven workshops, cursussen en masterclasses?
 4. Hoelang duurt de gemiddelde buitenschoolse opleiding die mensen in Nederland volgen?
 5. Welk bedrag geven mensen in Nederland gemiddeld uit aan een buitenschoolse kunstopleiding?
 6. Hoe oud is in Nederland de deelnemer aan een workshop, kunstcursus of masterclass, gemiddeld?
 7. Hoeveel Nederlandse kunstdocenten bieden aan om kunstcursussen, workshops, masterclasses of andersoortige naschoolse opleidingen, in het buitenland te volgen?
 8. Vind je de TV shows van Bob Ross leerzaam om te volgen?
 9. Hoe waardevol vind je de mogelijkheid om een opleiding via Zoom (en dergelijke) te geven? Geef een antwoord van 1 (waardeloos) tot 10 (uitmuntend).
 10. Hoeveel mensen nemen naar jouw idee, idealiter, maximaal tegelijk deel aan een workshop?
 11. Welk percentage deelnemers aan naschoolse opleidingen, is man?
 12. Beveel jij de door jou gebruikte materialen bij je deelnemers aan?
 13. Hoeveel opleidingen (cursussen, workshops, masterclasses) worden jaarlijks door Nederlandse kunstenaars gegeven?
 1. Waarop selecteert men de opleiding die men wil volgen?
  – In het algemeen kijkt men in eerste instantie naar de discipline waarin men zich willen bekwamen.
  – In tweede instantie kijkt men meestal naar docenten in de eigen woonplaats of in de directe omgeving van de woonplaats. Soms wil men echter juist verder af (bijvoorbeeld aan de kust in Zeeland of op de Veluwe) en zelfs in het buitenland een opleiding volgen.
  – Ook zoekt men naar kwaliteit. Men wil onder meer graag weten hoe lang de kunstdocent docent is.
  – En bijna altijd heeft men daarnaast nog enkele specifieke vragen. De meest voorkomende gaan over de duur van de opleidingen, de dagen, de kosten en het aantal cursisten. Men vindt het lastig/ omslachtig/ tijdrovend om daar verschillende sites op na te zoeken. Men stelt de specifieke vragen graag rechtstreeks aan de geselecteerde docenten.

 2. Hoeveel mensen volgen jaarlijks in Nederland een of meer kunstcursussen, workshops, masterclasses of andersoortige opleidingen bij individuele kunstenaars?
  26 kunstdocenten hebben deze vraag in november 2020 beantwoord. De hoogste schatting was 9.000.000, de laagste 1.000. Het gemiddelde (exclusief de hoogste en de laagste schatting) was 178.700.
  Wij hebben daar een toevoeging op. Ervan uitgaande dat de gemiddelde deelnamekosten circa € 150,- zijn, zijn de inkomsten die alle individuele kunstenaars (dus niet instituten) samen genereren met opleidingen een kleine 27 miljoen euro per jaar.
  Bij ons weten is dit de eerste maal dat deze cijfers (op basis van een relatief groot aantal inschattingen) op tafel komen.

 3. Hoeveel Nederlandse kunstenaars geven workshops, cursussen en masterclasses?
  47 kunstdocenten hebben deze vraag in december 2020 beantwoord. De hoogste schatting was 50.000, de laagste 1.100. Het gemiddelde (exclusief de hoogste en de laagste schatting) was 12.460.
  Door het antwoord op de vorige vraag te combineren met het antwoord op deze vraag kunnen we aannemen dat de gemiddelde omzet met workshops en dergelijke per kunstdocent ongeveer € 2.167 per jaar is (€ 27.000.000,- : 12.460).

 4. Hoelang duurt de gemiddelde naschoolse opleiding die mensen in Nederland bij kunstenaar-docenten volgen?
  41 kunstdocenten hebben deze vraag in januari 2021 beantwoord. Enkele antwoorden ‘je opleiding en het leren hebben geen beperkte duur, want je leert je hele leven’, ‘het is mijn ervaring dat je met 10 samenkomsten wel zo ongeveer alles overgebracht hebt, wat je wilt. Verder moet de cursist het helemaal zelf doen’, ‘ik geef alleen nog korte, intensieve trainingen, geen cursussen. Bij mij ligt het accent dus op het vergroten van vaardigheden en minder op het vergroten van kennis’. De hoogste schatting was 2 jaar en de laagste 1½ uur.
  Het gemiddelde (exclusief de hoogste en de laagste schatting) was iets meer dan 4 bijeenkomsten van gemiddeld 2 à 2½ uur = ongeveer 10 uur.

 5. Welk bedrag geven mensen in Nederland gemiddeld uit aan een buitenschoolse kunstopleiding?
  Deze vraag werd in februari 2021 door 28 kunstdocenten beantwoord. Enkele toelichtingen: ‘ik heb mijn prijzen al drie jaar niet verhoogd’, ‘ik geef een kennismakingsworkshop voor maar 20 euro. Omdat die veel deelnemers krijgt, trekt die de gemiddelde omzet per workshop naar beneden’, ‘ik geef naast workshops, 8-daagse cursussen. Een gemiddelde is appels met peren vergelijken’, ‘ik zou het niet weten. Ik geef de workshops voor mijn plezier.’
  Het gemiddelde (exclusief de hoogste en de laagste opgave) was voor workshops € 36 en voor cursussen € 223.

 6. Hoe oud zijn de deelnemers aan een workshop, kunstcursus of masterclass gemiddeld?
  Deze vraag werd in maart 2021 beantwoord door 49 kunstdocenten. Enkele reacties: ‘ik geef ook workshops voor kinderen’, ‘ik heb een cursus speciaal voor 65-plussers’, ‘bij mij loopt het steek uiteen’. De antwoorden: jonger dan 20 jaar: 7%, tussen 20 en 30 jaar 8%, tussen 30 en 40 jaar 20%, tussen 40 en 50 jaar 23%, tussen 50 en 60 jaar 27%, ouder dan 60 jaar 14%. (Door afronding is dit samen niet 100%.)

 7. Hoeveel Nederlandse kunstdocenten bieden aan om kunstcursussen, workshops, masterclasses of andersoortige opleidingen, in het buitenland te volgen?
  De schattingen van de respondenten lopen uiteen van 30 tot 800. Het gemiddelde is iets meer dan 200, 204 om precies te zijn.

 8. Vind je de TV shows van Bob Ross leerzaam om te volgen?
  Meer dan de helft van de respondenten (52%) geeft een positief antwoord op deze vraag. ‘Min of meer’ of ‘enigszins’ is het antwoord van 11%. Een negatief antwoord komt van 29% van de respondenten. 8% zegt nooit te kijken of heeft geen mening.

 9. Hoe waardevol vind je de mogelijkheid om een opleiding via Zoom (en dergelijke) te geven? Geef een antwoord van 1 (waardeloos) tot 10 (uitmuntend).
  Veel uitgesproken negatieve antwoorden (41% geeft 1 t/m 4) tegenover slechts 16% duidelijk positieve reacties (7 t/m 10). 19 procent is min of meer neutraal (5 en 6), terwijl 23% geen mening heeft of geen ervaring. ‘Het gemis aan persoonlijk contact is een te groot gemis voor een goede cursus.’

 10. Hoeveel mensen nemen naar jouw idee, idealiter, maximaal tegelijk deel aan een workshop?
  Slechts 2 respondenten geven als ideaal aantal meer dan 10 aan. De respondenten zijn het grotendeels met elkaar eens: 78% van de antwoorden loopt van 4 tot 8. Het gemiddelde is 5,8. Vier kunstenaars zeggen ongevraagd dat het ideale aantal minder is dan zij zelf voor een workshop aannemen.

 11. Welk percentage deelnemers aan naschoolse opleidingen, is man?
  De antwoorden blijken te verschillen bij verschillende onderwerpen. Stillevens bijvoorbeeld trekken meer vrouwen, terwijl een model schilderen meer bij mannen in trek is. Het totale gemiddelde is 37% man, 53% vrouw en 8% min of meer gelijk. (2% geeft geen antwoord.)

 12. Beveel jij de door jou gebruikte materialen bij je deelnemers aan?
  ‘Dat gaat vanzelf’ is een meerdere malen aangegeven antwoord. Daarnaast geeft 57% aan dat inderdaad expliciet te doen, terwijl 24% zegt dat niet te doen of meerdere producten te noemen.

 13. Hoeveel opleidingen (cursussen, workshops, masterclasses) worden jaarlijks door Nederlandse kunstenaars gegeven?
  De schattingen van de respondenten lopen uiteen van 1.100 tot 50.000. Het gemiddelde is 9.753, ofwel een kleine 10.000.

Heb je zelf een vraag waarop je het antwoord zou willen krijgen van de lezers van de nieuwsbrief?
Mail die vraag dan naar info@allekunstdocenten.nl en vermeld er duidelijk bij dat je de vraag in de nieuwsbrief gesteld zou willen hebben.